Öppettider: mån – fre 10 – 18      08•659 88 89

Stadkants reparation

–langetten ramar in mattan.

Kastning av stadkanterna – ett av de vanligaste och viktigaste underhållsarbetena. Langetten och fransen är mattans yttersta försvar. Så länge de är hela är det förvånansvärt hur gammal en matta kan bli, även vid hårt slitage. Det är viktigt att hålla efter langetten så att man inte nöter av ullen som täcker inslagen som vänder runt kabeln. När inslagen blir avnötta börjar mattans knutar att trilla ut. Dessutom är det en fråga om skönhet, langetterna är mattans ram.

Många kablar. De flesta långsidor har 1 kabel, de tar normalt 1 timme/m att klä om. Det finns langetter som består av upp till 9 kablar. De tar nio gånger längre tid att klä om. En tröst är att det i de flesta fall bara är de yttersta kablarna som är slitna, dessutom brukar langetter bara vara punktvis slitna.

Ett allvarligt problem med nyare mattor, speciellt pakistanska och många täta iranska mattor -Tabriz, Kerman, Ghom och Isfahan, är att de är knutna på ett sådant sätt att inslagen är avklippta och langetten sydd runt de yttersta knutraderna. En sådan langett kan man råka dra av bara genom att lyfta mattan i langetten. Lösningen är att sy fast stadkanten.

Langetter kan se ut och vara fäst vid mattan på många sätt. Många gånger identifierar man mattor genom att titta på just sådana här detaljer.
   Det är inte alla mattor vars inslag vänder runt kabeln. Tabriz mattors langetter fästes till mattan genom att kastningen sys i inslagsvändningarna, andra mattor kan ha langetter som kilformat tränga in i mattan 2-6 eller fler varptrådar.
   Langetter kan vara kastade med olika material, kinesiska mattor har normalt vita tunna bomullslangetter. Andra mattor har langetter av gethår som Beludj och Afghan. Qashgai och Afshar mattor kan ha en s.k. ”barberpool”, två eller fler färger som parallellt skruvar sig längs langetten. Andra langetter består av olika färgfält, ibland jämnt fördelade, andra gånger korta och längre fält blandade hur som helst.
   Exemplen är många och alla värda att bevara.

Maskingjorda mattor. Vi langetterar gärna er maskingjorda matta och syr fast fransar för hand, men det blir billigare hos Stockholms Mattlangett som har de maskiner som behövs. Så här ser en maskingjord mattas baksida ut.

Langettering av semiantik Afshar, du kan skymta de blå inslagen som vänder runt kabeln. Den vita tunna tråden är en spänntråd för att mattan inte skall bli bubblig.

Semiantik Malayir med trasiga kanter. Kelimväven var utnött och langetten nästan helt borta. Kantskadorna hade börjat krypa in i mattan, den svarta knutraden som löper längs langetten var bitvis borta. I övrigt var mattan jämnt sliten och i gott skick.
Höger bild Fransen blev så lång som slitaget tillät. Langetten kläddes och den svarta knutraden broderades.

Langett som släppt. Ett allvarligt problem med nyare mattor, speciellt pakistanska och många täta iranska mattor -Tabriz, Kerman, Ghom och Isfahan.

Langett på semiantik Kazak före och efter reparation.

Maskingjorda mattor

Stockholms mattlangett. Langetterar Wilton mattor och syr på maskingjorda fransar.